Quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có bị hủy hồ sơ?

Trong quá trình thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất lần đầu người sử dụng đất cần phải thực hiện một số nghĩa vụ tài chính mới có thể hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự pháp luật quy định. Vậy nếu quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có bị hủy hồ sơ?

Hãy cùng Batdongsanantoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Nghĩa vụ tài chính phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Tại khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nghĩa vụ tài chính gồm:

– Tiền sử dụng đất: Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013);

– Tiền thuê đất: Trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê khi được cấp Sổ đỏ (Điều 56 và điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013);

– Lệ phí trước bạ;

– Lệ phí cấp Sổ đỏ: Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành có thể khác nhau.

nghĩa vụ tài chính

Quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có bị hủy hồ sơ?

Theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cấp Sổ đỏ như sau:

– Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

– Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Lưu ý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Như vậy, chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp đủ số tiền sử dụng đất.

Cũng theo quy định pháp luật,  người sử dụng đất chỉ có thể nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính mà bên cơ quan thuế đã thông báo.

Nếu quá thời hạn ghi trong thông báo nộp thuế thì phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp thuế mà không bị hủy hồ sơ (pháp luật không quy định hủy hồ sơ với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Trên đây là bài viết được tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng các dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ Luật sư: 0979 80 1111

Xem thêm: