Bất động sản khu vực: Đất nông - lâm nghiệp

Danh sách bất động sản

1a 2
1 tỷ 5 trăm 50 triệu
2890.1m2
Đã bán/Ngừng giao dịch
2 4
4
7 trăm 50 triệu
m2
Đang mở bán