10
1 tỷ 6 trăm triệu
70.1m2
Đang mở bán
2 1
1 tỷ 5 trăm triệu
70m2
Đang mở bán
12
1 tỷ 5 trăm 50 triệu
70m2
Đang mở bán
Ban Do Quy Hoach 1 500 Khu Do Thi Bac Dam Vac
30 mốt triệu/m2
108m2
Đang mở bán
28C44688Da272F797636
30 5 triệu/m²
97.5m2
Đang mở bán
2 3
7 triệu/m2
126.1m2
Đang mở bán
2 2
10 triệu/m2
177.7m2
Đang mở bán
1A
1 tỷ 7 trăm triệu
143m2
Đang mở bán
1 Dat Huong Dao
7 trăm 50 triệu
360m2
Đang mở bán
Ban Dat Khu 13 Xa Huong Dao
6 trăm triệu
108.3m2
Đang mở bán