10
1 tỷ 6 trăm triệu
70.1m2
Đang mở bán
2 1
1 tỷ 5 trăm triệu
70m2
Đang mở bán
12
1 tỷ 5 trăm 50 triệu
70m2
Đang mở bán
Ban Do Quy Hoach 1 500 Khu Do Thi Bac Dam Vac
30 mốt triệu/m2
108m2
Đang mở bán
28C44688Da272F797636
/m²
97.5m2
Đang mở bán
Ban Dat Kim Long Tam Duong Vinh Phuc 332
5 trăm 50 triệu
100m2
Đang mở bán
2 Ok
190m2
Đang mở bán
2 Dat Quat Luu
7 trăm 50 triệu
102.7m2
Đang mở bán
Ban Dat Thon Huong Vi
7 trăm 80 triệu
118.9m2
Đang mở bán
1
14 tỷCó thỏa thuận
300m2
Đang mở bán