NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG DIỆN QUY HOẠCH CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định có nhiều chủ sử dụng đất không khỏi hoang mang, lo lắng liệu rằng phần đất nằm trong diện quy hoạch có “mất trắng” hay không. Sau đây Batdongsanantoan.vn sẽ tổng hợp những lưu ý khi chủ sử dụng có đất trong quy hoạch cần nắm rõ.

Quyền được chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất

Mặc dù chủ sở hữu đất trong diện quy hoạch có thể gặp một số bất lợi, hạn chế nhưng Luật Đất đai 2013 vẫn ghi nhận quyền được mua bán, chuyển nhượng số đất trong diện quy hoạch của Nhà nước nói trên.

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật”

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

“Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực phải tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất theo kế hoạch đưa ra và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu thuộc 2 trường hợp trên đất thuộc quy hoạch vẫn được phép mua bán, chuyển nhượng, tuy nhiên việc mua bán chuyển nhượng này phải đáp ứng đủ các điều kiện chuyển nhượng quy định tại  1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 và cũng sẽ có những hạn chế nhất định như xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…khi đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

62

Quyền được đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sửa đổi bổ sung quy định tại Điều 94 Luật xây dựng 2014 về “Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn” như sau:

“Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

Theo đó, sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chưa có quyết định thu hồi (quy hoạch treo) thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Quyền được nhận bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất khi đất thuộc quy hoạch phải thu hồi nếu có đủ các điều kiện sau:

– Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định khác.

Hộ gia đình, cá nhân khi có tài sản hợp pháp gắn liền với đất đang sử dụng cũng sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Do vậy, khi thu hồi đất thuộc quy hoạch thì chủ sở hữu sẽ được bồi thường về nhà ở, tài sản hợp pháp khác gắn liền với đất nếu tài sản đó bị thiệt hại như bị tháo dỡ.

Tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được tính theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh xây dựng và thông qua bởi Hội đồng nhân dân cùng cấp được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: