Không có xác nhận của hộ giáp ranh có làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định Luật đất đai 2013, trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Một trong số đó là phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 2 Điều 101). Để Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận được những tiêu chí trên bắt buộc phải có xác nhận của hộ giáp ranh, đảm bảo không có tranh chấp và đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. Vậy trong trường hợp hộ giáp ranh này không ký thì người sử dụng đất có được cấp GCNQSDĐ?

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT cũng như khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 11 Thông tư 25 quy định như sau:

  • Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có).
  • Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.
  • Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.
  • Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.

Như vậy, trường hợp hộ liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc và sau 10 ngày kể từ ngày nhận Bản mô tả ranh giới, hộ liền kề không ký xác nhận vào Bản mô tả, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến ranh giới thửa đất thì Bản mô tả vẫn được chấp nhận. Do đó, người sử dụng đất vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đáp ứng điều kiện được cấp giấy chứng nhận ngay cả khi không có xác nhận (chữ ký của hộ giáp ranh) của người sử dụng đất liền kề.

Trên đây là bài viết được tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn trả lời câu hỏi Không có xác nhận của hộ giáp ranh có làm được GCNQSDĐ?. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng các dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ Luật sư: 0979 80 1111

Xem thêm: