Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các khu đấu giá quyền sử dụng đất do thành phố làm chủ đầu tư

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án các khu đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên (Ban chỉ đạo 3178).

Vinh Yen Tiep Tuc Ra Soat Lai Toan Bo Cac Khu Dau Gia Quyen Su Dung Dat Do Thanh Pho Lam Chu Dau Tu1
Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo 3178 thành phố nghe và cho ý kiến đối với dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; dự thảo kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, toàn thành phố có tổng số 79 khu đất đấu giá, hiện có 14 khu đã hoàn thiện hạ tầng đủ điều kiện đấu giá theo quy định. Trong đó, đã tổ chức đấu giá xong 8 khu đất. Các khu đất chưa xong hạ tầng gồm 65 khu. Trong đó, dự án thành phố làm chủ đầu tư 23 khu và 42 khu do xã, phường làm chủ đầu tư.

Vinh Yen Vinh Phuc Tiep Tuc Ra Soat Lai Toan Bo Cac Khu Dau Gia Quyen Su Dung Dat Do Thanh Pho Lam Chu Dau Tu
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Đào Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam đề nghị, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo 3178 thành phố giao cho đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo 3178 thành phố Trần Ngọc Hải phụ trách các khu đấu giá quyền sử dụng đất do xã, phường làm chủ đầu tư; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 3178 thành phố phụ trách các khu đấu giá quyền sử dụng đất do thành phố làm chủ đầu tư. Giao phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực trong công tác đôn đốc các bộ phận liên quan chuẩn bị quy hoạch, đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện các dự án. UBND thành phố tiếp tục rà soát lại toàn bộ các khu đấu giá quyền sử dụng đất do thành phố làm chủ đầu tư.

Đối với các xã, phường giao các đồng chí Bí thư Đảng ủy là thành viên Ban chỉ đạo thành phố, chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát lại toàn bộ danh mục các khu đấu giá quyền sử dụng đất, làm rõ tiến độ triển khai từng khu, lộ trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc liên quan… Trên cơ sở đó, thực hiện thứ tự ưu tiên đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất theo danh mục các khu, tập trung thực hiện những dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, những dự án không có khó khăn, vướng mắc…