Vĩnh Phúc trình Chính phủ đề án sáp nhập 28 xã, thị trấn

28 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp ở tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ đồng ý trên 91,6%. Mới đây, UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và có tờ trình trình Chính phủ theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, từ nay tới năm 2025 không có đơn vị hành chính cấp huyện nào ở tỉnh thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. Vĩnh Phúc có 6/9 huyện, thành phố có đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, gồm: Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Sông Lô, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên.

Tỉnh này sẽ thực hiện sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 16 xã không bảo đảm tiêu chuẩn, không có yếu tố đặc thù sáp nhập với 12 xã liền kề) để thành lập 13 đơn vị hành chính mới gồm: 9 xã, 1 phường, 3 thị trấn. Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 121 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã, 15 phường, 18 thị trấn – giảm 15 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Vĩnh Phúc trình Chính phủ đề án sáp nhập 28 xã, thị trấn
Vĩnh Phúc trình Chính phủ đề án sáp nhập 28 xã, thị trấn

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến nay 28 đơn vị cấp xã thuộc diện sáp nhập đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ đồng ý chủ trương đạt trên 91,6%.

Ngày 26/04/2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và có tờ trình trình Chính phủ theo quy định.

Nói về khó khăn trong việc sắp xếp, lãnh đạo Sở Nội vụ Vĩnh Phúc nhận định tập trung ở việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, khó nhất là bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã vì theo quy định trưởng các tổ chức chính trị – xã hội sau sắp xếp chỉ được bố trí 1 người, trong khi đó trưởng một số tổ chức chính trị – xã hội chưa bảo đảm điều kiện để sát hạch, tiếp nhận sang công chức theo quy định.

Ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Để xây dựng thành công Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh đã chủ động xin ý kiến tham vấn từ các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính. Nhờ có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, sự đồng thuận của người dân và các điều kiện bảo đảm khác, Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả tích cực như hiện nay.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tin tưởng địa phương sẽ thực hiện đề án một cách bài bản, khoa học nhất, tạo nền tảng vững chắc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-trinh-chinh-phu-de-an-sap-nhap-28-xa-thi-tran-375131.html