Vĩnh Phúc: Phúc Yên tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là một giải pháp quan trọng để phục hồi nền kinh tế và thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Phúc Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt và đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, thực hiện và giải ngân vốn, phấn đầu tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% trong năm 2024.

Phúc Yên tăng cường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.
Phúc Yên tăng cường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công cho Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. Trong đó, quy định cụ thể mốc thời gian hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác thực hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng… cho từng cơ quan, đơn vị. Đây cùng chính là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan, đơn vị công việc trong năm. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thường xuyên kiểm tra, có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Trong năm 2024, thành phố Phúc Yên được tỉnh giao tổng nguồn vốn đầu tư công xấp xỉ 320 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh là 17 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp thành phố trên 250 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp xã là trên 50 tỷ đồng. Tính đến hết quý I, thành phố đã giải ngân được trên 70 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch giao. Mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh song nhìn chung còn thấp.

Để đảm bảo giải ngân vốn theo đúng kế hoạch, thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, giải ngân hết vốn được giao; tập trung thực hiện thu hồi vốn tạm ứng, quyết toán các dự án hoàn thành. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công. Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu. Bên cạnh đó, rà soát điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện trong quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án cho phù hợp với tiến độ bố trí vốn thực tế.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-phuc-yen-tap-trung-giai-ngan-von-dau-tu-cong-375486.html