Từ 6/2, cán bộ cấp “sổ đỏ” phải định kỳ chuyển vị trí công tác

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, trong đó có vị trí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (6/2).

Từ 6/2, cán bộ cấp "sổ đỏ" phải định kỳ chuyển vị trí công tác
Từ 6/2, cán bộ cấp “sổ đỏ” phải định kỳ chuyển vị trí công tác