TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VẪN ĐƯỢC ĐỀN BÙ

Được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất là một trong những quyền lợi của người dân khi có đất thuộc quy hoạch và bị thu hồi. Để được bồi thường về đất thì phải có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” hay “Sổ đỏ” hoặc đủ điều kiện được cấp “Sổ đỏ” nhưng chưa được cấp. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không đủ điều kiện cấp “Sổ đỏ” vẫn được bồi thường về đất theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013:

“Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trưc tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”

Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như sau:

TT Loại đất được giao Hạn mức
 

1

Giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. – Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
– Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
 

2

Giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. – Không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.
– Không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
3 Giao đất rừng phòng hộ cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. – Không quá 30 héc ta.
4 Giao đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. – Không quá 30 héc ta.
 

 

5

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm. – Không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.
– Không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất. – Không quá 25 héc ta.
 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Để trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. – Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
– Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
Để trồng cây lâu năm. – Không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.
– Không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
Để trồng rừng phòng hộ. – Không quá 30 héc ta cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.
Để trồng rừng sản xuất. – Không quá 30 héc ta cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

55

Lưu ý:

– Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

– Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp.

Như vậy, người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với đất đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 nhưng không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ vẫn được Nhà nước bồi thường về đất khi đất bị thu hồi

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: