Trước 25/10/2023, trình Chính phủ Nghị định về giá đất sửa đổi

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các công việc sau:

– Trước ngày 25/10/2023, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP theo hướng:

Khoa học, sát thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, giảm tối đa các khâu trung gian, quy định rõ ràng, dễ hiểu, thuận lợi…khi định giá đất, quyết định giá đất, không để tham nhũng tiêu cực…

Trước 25/10/2023, trình Chính phủ Nghị định về giá đất sửa đổi (Ảnh minh hoạ)
Trước 25/10/2023, trình Chính phủ Nghị định về giá đất sửa đổi (Ảnh minh hoạ)

– Lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của địa phương, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, để quy định của Luật Đất đai sửa đổi khi ban hành đi vào cuộc sống. Đặc biệt,

  • Phải quy định rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra;
  • Tăng cường phân cấp, phân quyền trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, dứt khoát không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

– Trước ngày 31/10/2023, trình Thủ tướng Chính phủ việc nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 đã được phân bổ cho các địa phương tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

– Hướng dẫn các địa phương triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo nguyên tắc đơn giản thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

– Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai phạm liên quan đến đất đai ở các Bộ, ngành, các địa phương.