Thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá

Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu hoặc trong những trường hợp nhất định mà pháp luật quy định với nhiều hình thức khác nhau.Vậy, trường hợp giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá thì thực hiện thủ tục thuê đất thế nào?

Thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

1. Giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá là gì?

Giao đất không thông qua đấu giá là việc người sử dụng đất gửi đơn xin giao đất, cho thuê đất đến UBND huyện, tỉnh. Căn cứ kế hoạch sử dụng đát hàng năm và hu cầu sử dụng đất, UBND cấp có thẩm quyền sẽ quyết định giao, cho thuê đất.

2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá

Thủ tục giao đất cho thuê đất được thực hiện qua những bước sau đây

2.1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người xin giao đất, thuê đất cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thử đất.
 • Phòng Tài Nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã ó bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

2.2. Các bước thực hiện

Theo Khoản 3 điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
 • Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; kí hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
 • Trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trả kết quả. Kết quả thực hiện thủ tục bao gồm:

 • Quyết định giao đất ( đối với trường hợp giao đất).
 • Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

Sau khi có quyết định gioa đất, cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

3. Về thời hạn giải quyết

 • Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghãi vụ tài chính của người sử dụng đất).
 • Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tê – xã hội khó khăn.

Trên đây là giải đáp về Thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá thế nào? Mọi thắc mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất vui lòng liên hệ Phòng Pháp Luật Đất Đai: 0984 62 4444 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.