THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

Đất đai là tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng trong đời sống, do đó những giao dịch liên quan đến đất đai cũng ngày càng nhiều. Dưới nhiều hình thức, chủ sử dụng đất có thể xảy ra nhiều loại tranh chấp đất đai.Theo Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên liên quan đến đất đai. Đây là loại hình tranh chấp khá phổ biến, khi xảy ra tranh chấp, người có nhu cầu giải quyết phải viết đơn khiếu nại. Vậy khi tranh chấp xảy ra, ai, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đó?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu:

Chủ tịch UBND cấp xã:

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp xã do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp huyện:

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…và đất công ích của xã, phường, thị trấn. (UBND cấp huyện được ủy quyền)

+ Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

+ Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp huyện do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo.

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+  Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

+ Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…và đất công ích của xã, phường, thị trấn.

+ Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

+  Quyết định giải quyết tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp tỉnh do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường:

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:

+ Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. (Sở tài nguyên và môi trường được ủy quyền)

+ Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng của tổ chức.

Bên cạnh đó Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:

+ Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng, tặng cho…của hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó Trưởng phòng tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

52

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai:

– Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.

– Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: