NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN

Thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản đòi hỏi khách hàng thường xuyên thực hiện công chứng, chứng thực. Đây là bước chuẩn bị hồ sơ tiền đề và vô cùng quan trọng, tuy  nhiên, không phải hồ sơ nào khi đưa đến văn phòng công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều được thực hiện.

Sau đây Batdongsanantoan.vn tổng hợp một số trường hợp công chứng chứng thực sẽ bị từ chối điển hình:

Về chứng thực

  • Bản chính bị tẩy xóa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ
  • Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung
  • Bản chính đóng dấu mật của cơ quan nhà nước hoặc có quy định không rõ được sao chụp
  • Bản chính có nội dung trái pháp luật, trái với đạo đức xã hội
  • Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận nhưng chưa được hợp pháp hóa lãnh sự
  • Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có dấu xác nhận hoặc và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Batdongsanantoan.vn
                                                     chứng thựcBatdongsanantoan.vn

Về công chứng

  • Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền, không hợp lệ, bản chính giả
  • Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xóa, thêm bớt, sửa chữa hoặc bị hư hỏng cũ nát không thể xác định được rõ nội dung
  • Giấy tờ văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước, giấy tờ, văn bản thuộc trường hợp bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật công chứng
  • Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không đúng pháp luật

Nếu văn bản của khách hàng thuộc một trong những trường hợp trên chắc chắn sẽ bị văn phòng công chứng từ chối công chứng, chứng thực. Do đó, để thuận tiện trong việc giải quyết vấn đề thủ tục giấy tờ cần đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Xem thêm: