NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khá phức tạp đòi hỏi chủ sử dụng đất cần có hiểu biết nhất định và nắm rõ quy định của pháp luật về đất đai và phí lệ phí liên quan đến đăng ký lần đầu. Thực hiện nghĩa vụ tài chính là một trong những bước quan trọng nhưng không phải ai cũng nắm rõ quy định pháp luật về vấn đề này. Vậy đó là những khoản phí/lệ phí nào? Hãy cùng Batdongsanantoan.vn tìm hiểu các quy định chi tiết về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu .

Tiền sử dụng đất

Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định và có giấy tờ về quyền sử dụng đất cùng một số trường hợp cụ thể khác được quy định tại Điều 100 và điều 101 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất nói trên sẽ phải thanh toán đầy đủ tiền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về tiền sử dụng đất:

“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

  1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.
  2. Mục đích sử dụng đất.
  3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:
  4. a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.”

Như vậy, tiền sử dụng đất = giá đất tính tiền sử dụng đất x diện tích đất phải đóng tiền sử dụng đất – Số tiền sử dụng đất được miễn, giảm (nếu có).

Lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu được tính như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

+ Giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

+ Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là diện tích được cấp Giấy chứng nhận.

58

Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự khác nhau giữa các địa phương. Mức phí thẩm định hồ sơ tại tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND được quy định như sau:

STT NỘI DUNG MỨC THU  ĐƠN VỊ
I Đối với tổ chức    
1)  – Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất    
a) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức tôn giáo cấp lần đầu 590.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
b)  Tổ chức kinh tế cấp lần đầu 680.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
2)  – Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản    
+ Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo    
a) Cấp riêng tài sản 590.000 đồng/hồ sơ/tài sản
b)  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 750.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
c)  Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản đồng/hồ sơ/tài sản
  + Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức kinh tế    
a) Cấp riêng tài sản 680.000 đồng/hồ sơ/tài sản
b)  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 870.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
c)  Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản đồng/hồ sơ/tài sản
II  Đối với tổ chức kinh tế thực hiện cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng 01 hồ sơ (dự án nhà ở, khu, cụm công nghiệp…) mức thu quy định như sau:    
1)  Hồ sơ ≤ 05 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 2.520.000 đồng/hồ sơ
2) Hồ sơ ≤ 10 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 4.320.000 đồng/hồ sơ
3)  Hồ sơ ≤ 20 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 7.200.000 đồng/hồ sơ
4)  Hồ sơ ≤ 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 12.600.000 đồng/hồ sơ
5)  Hồ sơ > 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 14.400.000 đồng/hồ sơ
III  Đối với hộ gia đình, cá nhân    
1)  – Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất    
a) Cấp giấy chứng nhận lần đầu 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
b)  Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 230.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
c)  Trường hợp đất nông nghiệp cấp nhiều thửa đất trên cùng giấy chứng nhận 30% mức thu theo quy định nêu trên.  
2)  – Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản    
a) Cấp riêng tài sản 200.000 đồng/hồ sơ/tài sản
b)  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 250.000 đồng/hồ sơ/thửa đất
c)  Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản đồng/tài sản
  1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các tỉnh thành là khác nhau, thông thường với cá nhân, hộ gia đình là 100.000 VNĐ

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn về nghĩa vụ tài chính khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: