Infographic: Tóm tắt Chỉ thị 13: “Động thái” chấn chỉnh thị trường bất động sản

Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13 nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Dưới đây là tóm tắt Chỉ thị 13 với những nội dung đáng chú ý nhất.

Infographic Tom Tat Chi Thi 13 Dong Thai Chan Chinh Thi Truong Bat Dong San 4762

Trên đây là một số nội dung đáng chú ý nhất của tóm tắt Chỉ thị 13 về những động thái mới nhất nhằm chấn chỉnh thị trường bất động sản của nước ta.

Nguồn: Luathungphuc.vn