Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký hộ khẩu

Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2023. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Mức thu học phí; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội…

Theo đó, kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2023.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét 16 báo cáo thường kỳ, như: Hoạt động của HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023…

Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký hộ khẩu
Image

Ngoài ra, HĐND cũng sẽ xem xét, thông qua 1 Nghị quyết thường lệ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;

Đồng thời, xem xét, thông qua 31 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, có các nghị quyết về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024; Quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội…

Được biết, Hiện nay, mức học phí năm học 2022-2023 tại Hà Nội được chia theo khu vực. Cụ thể, khu vực thành thị (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn) các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở vùng nông thôn (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng; THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi), các bậc mầm non, tiểu học, THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng; THPT 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức học phí nêu trên.