Đề xuất của Thủ tướng trong Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả chủ thể phải cùng xử lý các vấn đề, các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra, không ai giải cứu cho ai.

8 vấn đề của thị trường bất động sản

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển lành mạnh, bền vững sáng 17/2, Thủ tướng chỉ ra 8 vấn đề chính của thị trường bất động sản hiện nay.

Thứ nhất, cơ cấu sản phẩm còn lệch pha, quá tập trung cho các phân khúc cao cấp mà ít quan tâm tới phân khúc trung bình, thu nhập thấp.

Thứ hai, giá cả không hợp lý, không phù hợp với thu nhập bình quân đầu người; theo thông tin trên báo chí, phải mất 1 năm thu nhập bình quân đầu người mới mua được 2m2 nhà ở cao cấp.

Thứ ba, phản ứng chính sách của các chủ thể liên quan (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng) còn chậm.

Thứ tư là những vướng mắc về pháp lý.

Thứ năm, nguồn vốn còn khó khăn (tín dụng, trái phiếu, các nguồn khác).

Thứ sáu, quy hoạch các dự án, điều chỉnh cơ cấu các dự án còn chậm.

Thứ bảy, cán bộ một số nơi, một số lúc còn ngại trách nhiệm, không dám làm.

Thứ tám, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng, các doanh nghiệp chưa thực sự linh hoạt, xử lý kịp thời các vướng mắc do chính mình gây ra.

Thủ tướng thắng thắn trao đổi về các khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản hiện nay tại hội nghị (Ảnh VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng thắng thắn trao đổi về các khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản hiện nay tại hội nghị (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Khẳng định lúc khó khăn càng phải đồng lòng, Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả chủ thể có liên quan từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng đến khách hàng càng phải đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng xử lý các vấn đề trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

“Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và thực hiện có hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được. Vừa giải quyết vấn đề trước mắt, vừa xử lý các vấn đề lâu dài, không chuyển trạng thái đột ngột, điều hành giật cục” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng khẳng định việc tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, bất động sản bình đẳng với các ngành nghề, lĩnh vực khác. Trong đó, điểm cân bằng, dung hòa của cung cầu thể hiện ở giá cả bất động sản, giá cả phải là động lực để thúc đẩy sự phát triển, chứ không phải triệt tiêu sự phát triển.

“Không ai giải cứu cho ai”

Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý nhà nước, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, xây dựng quy hoạch, tăng cường giám sát, kiểm tra, giải quyết các vấn đề nổi lên.

Các tổ chức ngân hàng, tài chính phải khơi thông dòng vốn, giải quyết các vấn đề tín dụng. Các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào, tăng cường chuyển đổi số, giảm lãi suất huy động với sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); từ đó giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các nhóm nợ, giảm phí, lệ phí… bởi “nền kinh tế có phát triển thì ngân hàng mới phát triển được”.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh xây dựng các quy hoạch, thực hiện nghiêm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kịp thời và điều chỉnh các dự án trên địa bàn phù hợp điều kiện, tình hình địa phương.

Về phía doanh nghiệp, theo Thủ tướng, các doanh nghiệp BĐS phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư vốn không hiệu quả…

Theo đó, cơ cấu lại các phân khúc, giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản, hướng tới kinh doanh có lãi nhưng hài hòa.

“Lúc làm ăn có lãi bù trừ với lúc làm ăn thua lỗ, không thể lúc nào cũng có lãi được, không thể khó khăn cũng đòi có lãi, không có ai nắm tay đến tối, gối tay đến sáng, phải góp phần vì cái chung”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý, một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt, phù hợp, góp phần để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo Thủ tướng, sắp tới, Chính phủ sẽ có đề án riêng về phát triển nhà ở, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp và hoan nghênh Thống đốc NHNN tại Hội nghị đã báo cáo về gói tín dụng cho lĩnh vực này để Chính phủ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tổ chức công tác truyền thông hiệu quả, đúng, trúng, kịp thời, đánh giá khách quan, trung thực, đúng bản chất tình hình, tránh các thông tin sai lệch.

Nhấn mạnh tinh thần của Hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, “không ai giải cứu cho ai”, người đứng đầu Chính phủ cho biết sau hội nghị, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các chủ thể phải thực hiện ngay các công việc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.