ĐẤT BHK LÀ GÌ? PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ LOẠI ĐẤT NÀY

Định nghĩa BHK là đất gì?

BHK được hiểu là ký hiệu đất trồng cây hằng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đất BHK chuyên được sử dụng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch không quá 1 năm, kể cả các cây được lưu gốc để thu hoạch trong thời gian không quá 05 năm.

Đất trồng cây hằng năm sẽ bao gồm đất trồng lúa và đất trồng các loại cây hằng năm khác. Trong đó đất trồng cây hằng năm khác là đất trồng cây không phải là cây lúa. Có thể là cây mía, cây dược liệu, cói, sả… hoặc là đất trồng cỏ để chăn nuôi gia súc

Quy định về đất BHK

Điều 129 của Luật Đất Đai đã nêu rất rõ quy định về đất BHK như sau:

  • Đối với đất thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nằm trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ, các cá nhân/hộ gia đình sẽ được giao đất trồng hằng năm không quá 03 héc ta.
  • Đối với đất thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương khác, các cá nhân/hộ gia đình sẽ được giao đất trồng cây hằng năm không quá 02 héc ta.

3 2

Đất BHK có chuyển đổi thành đất thổ cư được không?

Đất BHK là đất trồng cây hằng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng có thể chuyển thành đất thổ cư nếu như đáp ứng được các quy định sau.

Tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm sang thành đất thổ cư bắt buộc phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chi tiết như sau:

  • Đối với trường hợp là cá nhân, hộ gia đình thì xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại UBND cấp huyện.
  • Đối với tổ chức thì xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại UBND cấp tỉnh.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện và dựa vào nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để xét duyệt hồ sơ.

Đất BHK có thế chấp ngân hàng được không?

Đất BHK là loại đất trồng hằng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Vậy nên để thực hiện vay vốn thế chấp ngân hàng cần phải đáp ứng được các điều kiện quy định trong Điều 188 của Luật đất đai.

  • Đất trồng cây hằng năm phải có đầy đủ Sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất kèm theo
  • Đất không có tranh chấp
  • Đất không thuộc diện kê biên để đảm bảo thi hành án
  • Đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng

Nếu thỏa mãn được đầy đủ các yêu cầu trên, đất BHK có thể đem ra thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay có khá ít các ngân hàng Việt Nam cho thế chấp bằng đất nông nghiệp.

Xem thêm: