Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng là gì?

Khi xây dựng nhà ở hoặc các công trình tiếp giáp với tuyến đường giao thông thì chủ đầu tư hoặc người dân phải biết các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi của công trình.

1. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng là gì?

Căn cứ theo Tiểu mục 1.4.22, 1.4.23, 1.4.24 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD (Quy chuẩn) quy định như sau:

– Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

– Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất

– Khoảng lùi là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Chi Gioi Duong Do
Chỉ giới đường đỏ

2. Khoảng cách tối thiểu giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Căn cứ theo bảng 2.6.7 Quy chuẩn quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)

Chiều cao xây dựng công trình (m)

< 19

19 ÷< 22

22 ÷< 28

≥ 28

<19

0

3

4

6

19÷<22

0

0

3

6

≥22

0

0

0

6

3. Bề rộng chỉ giới đường đỏ đối với kích thước lô đất quy hoạch xây dựng công trình nhà ở

Tại Tiểu mục 2.6.6 Quy chuẩn quy định về kích thước lô đất quy hoạch xây dựng công trình nhà ở như sau:

– Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch xây dựng mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 5 m;

– Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch xây dựng mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ < 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 4 m;

– Chiều dài tối đa của lô đất xây dựng dãy nhà ở liên kế có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp đường chính khu vực trở xuống là 60 m.

4. Nguyên tắc xây dựng công trình có chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng thuộc trường hợp đặc biệt

Theo Tiểu mục 2.6.7 Quy chuẩn quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường như sau:

– Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc tại từng khu vực quy định;

– Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc sau:

+ Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường;

+ Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè;

+ Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố;

+ Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố;

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy;

– Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo nguyên tắc sau:

+ Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ;

+ Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố;

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy.