CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO BẢN ÁN LY HÔN

 Việc phân chia tài sản là quyền sử dụng đất khi chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định (ly hôn) là một vấn đề không mới nhưng vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án/ quyết định của Tòa án theo pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

Quy định pháp luật về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định/ bản án của Tòa án

Điều 100 của Luật đất đai 2013 về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án/ quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành.

Thi hành bản án/ quyết định có hiệu lực của Tòa án

Việc thi hành án sau khi Quyết định/Bản án của Tòa án có hiệu lực sẽ có thể xảy ra một trong hai trường hợp:

 • Trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc thi hành án thì kết quả thỏa thuận được công nhận, việc thỏa thuận sẽ làm căn cứ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đương sự;
 • Trường hợp các đương sự không thực hiện đúng theo thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung Bản án/Quyết định.

Thời hiệu yêu cầu thi hành án: Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

 Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án:

Người yêu cầu thi hành án có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng một trong các hình thức sau đây:

 • Nộp đơn hoặc trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự;
 • Gửi đơn qua bưu điện.

Hồ sơ yêu cầu thi hành án:

 • Đơn yêu cầu thi hành án;
 • Bản án/Quyết định đã có hiệu lực;
 • Các tài liệu kèm theo khác.

Sau khi thực hiện xong thủ tục thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền, người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

65

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định/ bản án có hiệu lực của Tòa án

Trình tự thực hiện thủ tục:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện. Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký biến động theo mẫu 09/ĐK;
 • Bản án/Quyết định đã có hiệu lực;
 • Quyết định thi hành án, biên bản kê biên tài sản của cơ quan thi hành án;
 • Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bản gốc);
 • Tờ khai thuế phi nông nghiệp (có xác nhận của UBND cấp xã); tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất, tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục.

Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ: Không quá 30 ngày làm việc.

Nghĩa vụ tài chính:

 • Lệ phí trước bạ: Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5% khung giá đất do UBND tỉnh quy định.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 125.000 đồng/lần
 • Thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: