Các địa phương được tự quyết khu vực phân lô, bán nền

UBND các tỉnh sẽ được quy định những khu vực được chuyển nhượng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không cần ý kiến Bộ Xây dựng.

Đây là một trong những điểm mới trong Nghị định 35 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng vừa được ban hành.

Trước đây, theo Nghị định 11/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh mới được phép quy định cụ thể những khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Còn Nghị định 35 mới được sửa đổi, bổ sung cho phép UBND cấp tỉnh quy định cụ thể khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được duyệt. Như vậy, các địa phương không cần phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng.

Để được phân lô, bán nền theo quy định mới, dự án phải phù hợp với các cấp độ quy hoạch đô thị, đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư. Cùng với đó, việc xây dựng nhà ở phải đảm bảo tuân thủ nội dung và tiến độ. Nghị định cũng nêu khu vực được phân lô, bán nền không nằm ở nơi có yêu cầu cao quản lý về kiến trúc cảnh quan, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến cảnh quan chính trong đô thị.

UBND tỉnh căn cứ pháp luật để quy định khu vực được chuyển nhượng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân xây dựng nhà ở. Nghị định 35 có hiệu lực từ ngày 20/6.