04 cách kiểm tra thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Việc đất thuộc quy hoạch gây ra rất nhiều bất lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục, các quyền liên quan đến đất đai như tách thửa, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Batdongsanantoan.vn xin chia sẻ tới quý độc giả 04 cách kiểm tra thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua bài viết dưới đây.

Cách xem quy hoạch đất trên điện thoại mà mọi người không thể bỏ qua

Căn cứ pháp lý:

– Điều 48 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

– Điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BTNMT;

– Điều 11, 12, khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Cách kiểm tra thông tin quy hoạch:

Hiện nay, có 04 cách để kiểm tra xem đất có nằm trong quy hoạch hay không, cụ thể:

Cách 1: Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó.

Cách 2: Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Cách 3: Xem quy hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Cách 4: Xem quy hoạch sử dụng đất bằng cách gửi yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Trình tự thực hiện như sau:

– Bước 1: Người dân có nhu cầu xem thông tin quy hoạch sử dụng đất nộp phiếu yêu cầu theo mẫu đến Văn phòng đăng ký đất đai theo các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

+ Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người dân biết.

– Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất theo yêu cầu.

Lưu ý: Việc yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không mất phí.