03 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT BỊ HẠN CHẾ QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO

Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ một số điều kiện Luật đất đai quy định. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất với một số loại đất có điều kiện. Batdongsanantoan.vn chia sẻ tới quý khách hàng 3 trường hợp bị hạn chế quyền sang tên quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo quy định tại Điều 192 Luật Đất đai 2013, những trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện, nói cách khác là bị hạn chế quyền sử dụng đất, bao gồm:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
  2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất

nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

  1. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 40 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác không còn khả năng lao động.

  1. Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Vậy hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số chỉ được chuyển nhượng đất được giao theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi có các điều kiện sau:

  • Sử dụng 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất
  • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động

Như vậy, đất thuộc một trong ba trường hợp chuyển nhượng tặng cho có điều kiện người sử dụng không được phép tự ý chuyển nhượng, tặng cho. Nếu cố ý vi phạm cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng đều có thể sẽ phải chịu phạt vi phạm hành chính. Cụ thể mức phạt như thế nào, mời quý khách hàng theo dõi bài viết tiếp theo tại Batdongsanantoan.vn

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng các dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ Luật sư: 0979 80 1111

Xem thêm: