Bất động sản Xã Kim Long

Ngày Nội dung tin Diện tích Giá Bán Quận huyện Lượt xem
28/07/2021 Bán đất thôn Ninh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc 100 m2 1560000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 649
20/07/2021 Bán đất tại thôn Hữu Thủ 2, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc 126.1 m2 7000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 611
16/07/2021 Bán đất tại khu Giếng Ải, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc 143 m2 1700000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 502
04/06/2021 Bán đất tại Thôn Hữu Thủ, xã Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc 100 m2 900000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 778
19/05/2021 BÁN 147,8M2 ĐẤT TẠI THÔN HỮU THỦ, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 147.8 m2 1800000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 483
09/04/2021 BÁN 254,2M2 ĐẤT TẠI THÔN ĐỒNG BẮC, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 254.2 m2 1300000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 578
07/04/2021 BÁN 240M2 ĐẤT TẠI THÔN GÔ, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 240 m2 4500000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 559
30/03/2021 BÁN 361,8 M2 ĐẤT TẠI THÔN SỐ 8, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 361.8 m2 1630000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 492
20/03/2021 BÁN 262,5 M2 ĐẤT TẠI THÔN ĐỒNG BẮC, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 262.5 m2 1250000000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 736
16/03/2021 BÁN 761,1 M2 ĐẤT TẠI THÔN GÒ, XÃ KIM LONG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 761.1 m2 3800000 Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 524