04 Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu đất đai

Luật đất đai 2013 quy định rất rõ về trách nhiệm của Nhà nước trong việc để người dân tiếp cận thông tin, dữ liệu đất đai. Tuy  nhiên, cũng có những trường hợp bị từ chối cung cấp dữ liệu đất đai. Cùng Batdongsanantoan.vn tìm hiểu đó là những trường hợp nào nhé:

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu đất đai

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, những trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai gồm:

  1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.
  2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.
  3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
  4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

từ chối cung cấp dữ liệu đất đai

Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai cần nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã. Theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện như sau:

  1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện.

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

  1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.
  2. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.
  3. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Trên đây là bài viết được tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng các dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ Luật sư: 0984 62 4444 – 0975 490 385

Xem thêm: