NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI NHẬN HỒ SƠ CẤP SỔ ĐỎ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp  cho người sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được tiếp nhận hồ sơ. Do đó, người sử dụng đất cần lưu ý những trường hợp bị từ chối nhận hồ sơ để tránh mất thời gian và quyền lợi của mình.

1. Từ chối do hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân gồm:

– Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

– Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Như vậy, trong tất cả các trường hợp nếu thiếu đơn theo Mẫu số 04a/ĐK hoặc đăng ký về quyền sử dụng đất mà thiếu một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì bị từ chối nhận hồ sơ.

ky nang xu ly tu choi
                                             Batdongsanantoan.vn

2. Từ chối do không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Như vậy, chỉ có hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư mới được nộp hồ sơ tại UBND cấp xã; trường hợp doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo…nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND sẽ từ chối nhận hồ sơ.

3. Từ chối do nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nội dung kê khai của hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác và thống nhất giữa các văn bản và giấy tờ chứng thực thì mới được tiếp nhận hồ sơ.

4. Từ chối do thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo.

Văn phòng đăng ký đất đai là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan nhằm thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đây cũng là đơn vị quản lý thông tin đất đai trong khu vực quản lý. Do đó, nếu thông tin hồ sơ không phù hợp với thông tin lưu trữ tại đây thì sẽ không được tiếp nhận. (Trừ trường hợp chứng minh được thông tin lưu trữ tại cơ quan đăng ký không chính xác)

5. Từ chối do khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại.

Trường hợp có yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

6. Từ chối do không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp hồ sơ mắc phải những lỗi trên và không được tiếp nhận thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 03 ngày. Đồng thời hướng dẫn những điều kiện cần để hoàn thiện hồ sơ.

Như vậy, người sử dụng đất cần phải lưu ý chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật và nộp đúng cơ quan có thẩm quyền để tránh bị trả lại hồ sơ.

Xem thêm: