Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất 50 năm

Theo Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm. Đất 50 năm không được xây dựng nhà ở. Nhưng được cấp sổ đỏ nếu có đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

dat 50 nam la gi co tot hay khong

Vậy đất 50 năm là gì?

Theo Luật Đất đai hiện hành, đất được phân loại thành 03 nhóm gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, trong đó không quy định loại đất nào là đất 50 năm.

Trên thực tế, đất 50 năm là cách gọi của người dân để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, một diện tích đất sẽ được xác định là “đất sổ đỏ 50 năm” khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối mà hộ gia đình được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp;
  • Đất trồng cây lâu năm được giao cho hộ gia đình;
  • Đất rừng sản xuất được giao cho mỗi hộ gia đình;
  • Đất trống, đất đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp;
  • Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê với thời hạn 50 năm;
  • Đất được giao/cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp mà thời hạn giao đất được xác định là 50 năm;
  • Đất được giao/cho thuê trong thời hạn 50 năm cho tổ chức sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
  • Đất được giao/cho thuê trong thời hạn 50 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư.

Đất 50 năm không được xây dựng nhà ở. Cũng theo Khoản 1, Điều 6, Luật Đất đai 2013, người dân cần sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch cũng như mục đích sử dụng. Theo quy định, chỉ có đất ở mới được phép xây dựng nhà ở. Nếu xây dựng nhà ở trên các loại đất khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Trong khi đó, các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc không quá 50 năm lại chủ yếu là đất nông nghiệp. Như vậy, người dân sẽ không được xây dựng nhà ở trên đất 50 năm vì đây không phải là đất ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở bắt buộc phải xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất 50 năm được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Điều kiện được cấp sổ đỏ sẽ không phụ thuộc vào thời hạn sử dụng đất. Và theo Điều 99, Điều 100 và Điều 101, Luật Đất đai 2013, điều kiện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 50 năm gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất:

Đây là trường hợp phổ biến nhất để hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ. Điều kiện để được cấp sổ đỏ thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và được chia thành 2 nhóm: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

Kể từ ngày 1/7/2014, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp sổ đỏ.