ĐẤT 50 NĂM CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY NHÀ ĐỂ Ở HAY KHÔNG?

Thế nào là đất 50 năm?  

Theo Luật Đất đai hiện hành, không quy định loại đất nào là đất 50 năm mà chỉ được phân loại thành 03 nhóm gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế, đất 50 năm là cách gọi quen để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

Các trường hợp đất có thời hạn sử dụng là 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm:

STT Trường hợp Thời hạn sử dụng
1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm:

– Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Đất trồng cây lâu năm.

– Đất rừng sản xuất.

– Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm
2 Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp gồm:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

– Đất trồng cây lâu năm

– Đất rừng sản xuất

– Đất rừng phòng hộ

– Đất rừng đặc dụng

– Đất nuôi trồng thủy sản

– Đất làm muối

– Đất nông nghiệp khác

– Không quá 50 năm
3 – Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. – Được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.
– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
– Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư.
– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Đất 50 năm có được phép sử dụng xây dựng nhà ở hay không?

Nguyên tắc sử dụng đất “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất” được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013. Theo đó, chỉ có đất ở mới được phép xây dựng nhà ở; nếu xây dựng nhà ở trên các loại đất khác thì sẽ được coi là vi phạm pháp luật. Đất 50 năm do vậy không được xây dựng nhà ở vì không phải là đất ở; nếu muốn xây dựng nhà ở phải xin chuyển mục đích sử dụng đất.

3 2 1
                                                             Batdongsanantoan.vn

Hộ gia đình, cá nhân chuyển các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm sang đất ở phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 50 năm sang đất ở bao gồm:

Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nộp tại: phòng Tài nguyên và Môi trường

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định đối với trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Thời hạn giải quyết hồ sơ là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Người sử dụng đất cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nhận Thông báo và nộp tiền theo Thông báo, giữ biên lai, chứng từ nộp tiền để xuất trình khi nhận Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

Trên đây là bài viết tổng hợp bởi Batdongsanantoan.vn, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ Luật sư. Với đội ngũ Luật sư bất động sản hàng đầu chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dịch vụ pháp lý Bất động sản AN TOÀN – HIỆU QUẢ.

Liên hệ: 0931 754 754

Xem thêm: